THANG ĐIỂM TRONG VISA 188 ĐỊNH CƯ ÚC LÀ GÌ?

visa 188 định cư úc

Hệ thống điểm nhập cư Úc được sử dụng để xét duyệt thị thực diện làm việc. Các thang điểm là cách xếp hạng hoặc ưu tiên các ứng viên dựa trên các đặc điểm như trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc. Tại Úc, những ứng cử viên đạt số điểm cao nhất dựa trên những tiêu chí này sẽ được mời nộp đơn xin thị thực. 

Định nghĩa về hệ thống điểm

 

Hệ thống điểm là một cách lựa chọn người nhập cư theo diện visa làm việc dựa trên các tiêu chí về học vấn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc. Lưu ý, hệ thống điểm chỉ được sử dụng cho visa làm việc, không áp dụng cho diện đoàn tụ gia đình, người tị nạn hoặc sinh viên quốc tế.

Các ví dụ nổi tiếng nhất về hệ thống điểm là Canada, Úc và New Zealand. Hệ thống điểm có thể được thiết kế theo nhiều cách khác nhau, nhưng các tiêu chí chính mà hệ thống điểm được xác định là:

 • Người nộp đơn được chấm điểm theo các tiêu chí và điểm của họ sẽ được sử dụng để quyết định xem họ có thể nhận visa nhập cư hay không (mặc dù đây không phải là yếu tố duy nhất được xem xét).
 • Hệ thống chấm điểm có sự linh hoạt dành cho người nộp đơn. Ví dụ, nếu bạn đạt điểm thấp ở mục kinh nghiệm làm việc, bạn có thể bù đắp điểm ở những hạng mục khác (ví dụ: trình độ ngoại ngữ).
visa-188-dinh-cu-uc

Bảng điểm cho Visa 188 định cư Úc

 

Nếu bạn muốn tham gia chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Visa 188 định cư Úc), bạn sẽ được đánh giá dựa trên điểm bài kiểm tra và phải đủ điểm để được xét duyệt. Mốc điểm hiện tại cho Visa Tạm trú chương trình 188 là 65 điểm.

Bạn sẽ chỉ được thưởng một thang điểm cho mỗi tiêu chí. Ví dụ, nếu bạn có tiếng Anh thông thạo, bạn sẽ được cộng 10 điểm cho mục tiếng Anh thông thạo chứ không phải điểm cho cả tiếng Anh thông thạo và tiếng Anh nghề.

Tuổi tác

 • 18–24 tuổi: 20 điểm.
 • 25–32 tuổi: 30 điểm.
 • 33–39 tuổi: 25 điểm.
 • 40–44 tuổi: 20 điểm.
 • 45–54 tuổi: 15 điểm.
 • 55 tuổi trở lên: 0 điểm.

Trình độ tiếng Anh

Tiếng Anh nghề: 5 điểmIELTS: Ít nhất 5.0 cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).TOEFL iBT: Ít nhất 4 điểm cho phần nghe, 4 điểm cho phần đọc, 14 điểm cho phần viết và 14 điểm cho phần nói.
Pearson Test of English Academic (PTE Academic): Ít nhất 36 điểm cho mỗi phần trong 4 phần thi.
Bài kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp (OET): Ít nhất B cho mỗi phần trong 4 phần thi.
Bài kiểm tra Cambridge C1 Advanced: Ít nhất 154 cho mỗi phần trong 4 phần thi.
Tiếng Anh thành thạo: 10 điểmIELTS: Ít nhất 7.0 cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).TOEFL iBT: Tối thiểu 24 điểm cho phần nghe, 24 điểm cho phần đọc, 27 điểm cho phần viết và 23 điểm cho phần nói.
Pearson Test of English Academic (PTE Academic): Ít nhất 65 điểm cho mỗi phần trong 4 phần thi.
Kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp (OET): Ít nhất B cho mỗi phần trong 4 phần thi.
Bài kiểm tra Cambridge C1 Advanced: Ít nhất 185 cho mỗi phần trong 4 phần thi.

Trình độ học vấn

 • Chứng chỉ thương mại (Trade certificate), bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân của một viện giáo dục Úc; hoặc bằng cử nhân được công nhận bởi một cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn: 5 điểm
 • Bằng Cử nhân về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ của một viện giáo dục Úc; hoặc của một cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn được công nhận: 10 điểm

Tài sản/tài chính

Doanh nghiệp ròng và tài sản cá nhân của bạn cộng lại trong 2 năm tài chính trước đó đạt:

 • Không dưới 800.000 AUD: 5 điểm
 • Không dưới 1,3 triệu AUD: 15 điểm
 • Không dưới 1,8 triệu AUD: 25 điểm
 • Không dưới 2,25 triệu AUD: 35 điểm
visa-188-dinh-cu-uc-1

Doanh thu kinh doanh

Bạn có quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít nhất 2 trong 4 năm tài chính ngay trước thời điểm được mời nộp đơn xin thị thực:

 • Không dưới 500.000 AUD: 5 điểm
 • Không dưới 1 triệu AUD: 15 điểm
 • Không dưới 1,5 triệu AUD: 25 điểm
 • Không dưới 2 triệu AUD: 35 điểm

Kinh nghiệm

Chương trình Kinh doanh Đổi mới
Bạn đã nắm giữ một hoặc nhiều doanh nghiệp chính trước khi được mời nộp đơn xin thị thực:
Tối thiểu 4 năm trong vòng 5 năm trước đó: 10 điểm
Tối thiểu 7 năm trong vòng 8 năm trước đó: 15 điểm
Chương trình Nhà đầu tư
Ngay trước thời điểm nộp đơn, bạn đã nắm giữ các khoản đầu tư đủ điều kiện ít nhất 100.000 AUD trong vòng:
Tối thiểu 4 năm: 10 điểm
Tối thiểu 7 năm: 15 điểm

Năng lực kinh doanh đổi mới

Bằng sáng chế hoặc đăng ký thiết kế tối thiểu 1 năm trước đó và được sử dụng trong hoạt động kinh doanh chính.15 điểm
Các nhãn hiệu được đăng ký tối thiểu 1 năm trước đó và được sử dụng trong hoạt động kinh doanh chính.10 điểm
Quyền sở hữu tham gia hàng ngày vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp chính theo các thỏa thuận liên doanh chính thức được ký kết tối thiểu 1 năm trước đó.5 điểm
Quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính thu tối thiểu 50% doanh thu hàng năm từ thương mại xuất khẩu.15 điểm
Quyền sở hữu đối với một hoặc nhiều doanh nghiệp chính tối đa 5 năm trước đó:
Có mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm lớn hơn 20% hàng năm trong 3 năm tài chính liên tiếp. Và
Trong ít nhất 1 trong 3 năm tài chính đã sử dụng tối thiểu 10 nhân viên toàn thời gian.
10 điểm
Quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính đã nhận được:
Khoản trợ cấp (tối thiểu 10.000 AUD) từ cơ quan chính phủ nước sở tại cho các mục đích của giai đoạn đầu khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh. Hoặc:
Vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất 100.000 AUD không quá 4 năm (trước thư mời nộp đơn) cho mục đích khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh.
10 điểm

Chứng thực đặc biệt

Đề cử của tiểu bang đã xác định rằng kinh doanh được đề xuất của bạn là ý tưởng độc đáo và quan trọng trong việc phát triển kinh tế tiểu bang.

+ Nên xem: Chương trình đầu tư Úc 188B

Có thể bạn quan tâm:

visa 188 định cư úc

Chương trình liên quan

bg-lien-he-japartners
Contact

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều người có được một tương lai mới.

Nếu bạn có nhu cầu muốn lấy thường trú nhân, hay quốc tịch thứ hai... Hãy để chúng tôi giúp bạn!