NHỮNG YÊU CẦU TRONG BÀI THI NHẬP TỊCH ÚC

Là một phần của quá trình nhập quốc tịch Úc, bạn có thể cần phải trải qua phỏng vấn và thi quốc tịch. Hầu hết những người nộp đơn xin nhập tịch có độ tuổi từ 18 đến 59 tại thời điểm nộp đơn cần phải làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ đánh giá trình độ ngoại ngữ của bạn và những gì bạn biết về Úc và quốc tịch Úc. Ứng viên từ 17 tuổi trở xuống và từ 60 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn không cần phải thi.

Thông tin quan trọng: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, bài kiểm tra quốc tịch Úc sẽ được cập nhật. Các bản cập nhật bao gồm các câu hỏi kiểm tra quốc tịch được sửa đổi và các câu hỏi kiểm tra mới về các giá trị của quốc gia.

Tìm hiểu về cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra nhập tịch Úc

Phỏng vấn

 • Tất cả các ứng viên được yêu cầu tham gia bài kiểm tra sẽ có một cuộc phỏng vấn trước.
 • Hầu hết các ứng viên trong độ tuổi từ 18 đến 59 tại thời điểm nộp đơn phải tham gia bài kiểm tra.
 • Bạn có thể tham gia phỏng vấn ngay cả khi bạn không phải làm bài thi.
 • Các ứng viên từ 16-17 tuổi và từ 60 tuổi trở lên cũng được yêu cầu phỏng vấn.
 • Chính phủ Úc sẽ gửi cho bạn một thư hẹn với thông tin chi tiết hơn.
 • Trẻ em kèm trong đơn xin nhập tịch của bạn không cần phải phỏng vấn.

Đối với các ứng viên bắt buộc phải tham gia phỏng vấn

Trước khi bạn phỏng vấn, Bộ Nội vụ sẽ:

 • kiểm tra giấy tờ gốc của bạn.
 • xác nhận danh tính của bạn.
 • xác nhận bạn đủ điều kiện để tham gia bài kiểm tra.

Ứng viên từ 16 đến 17 tuổi

Bộ Nội vụ sẽ xác nhận danh tính của bạn và kiểm tra:

 • giấy tờ gốc của bạn.
 • rằng bạn có kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh.
 • rằng bạn hiểu trở thành công dân Úc có nghĩa là gì.
 • rằng bạn hiểu các trách nhiệm và đặc quyền của quốc tịch Úc.

Ứng viên từ 60 tuổi trở lên

Bộ Nội vụ sẽ xác nhận danh tính của bạn và kiểm tra:

 • giấy tờ gốc của bạn.
 • rằng bạn hiểu trở thành công dân Úc có nghĩa là gì.
 • rằng bạn hiểu các trách nhiệm và đặc quyền của quốc tịch Úc.

Những gì cần mang đến cuộc phỏng vấn

Mang theo các giấy tờ gốc của mình, tất cả các giấy tờ tùy thân và bất kỳ tài liệu nào khác mà Bộ Nội vụ yêu cầu bạn mang theo. Nếu bạn không mang theo tất cả các tài liệu cần thiết, cuộc phỏng vấn của bạn sẽ được chuyển sang một ngày sau đó. Lưu ý, Bộ Nội vụ không chấp nhận bản sao có chứng thực.

nhap-tich-uc

Kiểm tra quốc tịch

Bài kiểm tra quốc tịch là một phần của quá trình nộp đơn cho hầu hết những người xin nhập quốc tịch Úc. Bạn cần phải vượt qua bài kiểm tra quốc tịch để chứng tỏ rằng bạn có:

 • kiến thức cơ bản về tiếng Anh.
 • hiểu ý nghĩa của việc trở thành công dân Úc.
 • hiểu biết đầy đủ về Úc, các trách nhiệm và đặc quyền của quốc tịch.

Xem thêm: Hệ thống điểm trong Visa 188 Úc có gì đặc biệt?

Thông tin quan trọng

Nếu bạn tham gia kỳ kiểm tra quốc tịch trước ngày 15 tháng 11 năm 2020, bạn cần đạt tổng thể ít nhất 75% để vượt qua bài kiểm tra.

Nếu bạn tham gia kỳ kiểm tra quốc tịch vào hoặc sau ngày 15 tháng 11 năm 2020, bạn sẽ cần phải trả lời chính xác tất cả 5 câu hỏi về các giá trị của Úc và đạt điểm tổng thể ít nhất 75% để vượt qua bài kiểm tra.

Ai là người kiểm tra bài thi nhập tịch Úc

Nói chung, nếu bạn từ 18 đến 59 tuổi vào ngày Bộ Nội vụ nhận được đơn xin nhập quốc tịch của bạn, bạn phải làm bài kiểm tra. Bạn sẽ có cơ hội làm bài kiểm tra sau khi đã được kiểm tra về tính đủ điều kiện và xác minh danh tính tại cuộc phỏng vấn.

Nếu bạn đang nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo giấy phép, bạn không cần phải làm bài kiểm tra nếu bạn:

 • dưới 18 tuổi vào thời điểm bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch.
 • 60 tuổi trở lên tại thời điểm bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch.
 • được sinh ra bởi một cựu công dân Úc, người đã tự động mất quốc tịch Úc vì họ trở thành công dân của một quốc gia khác khi trưởng thành.
 • được sinh ra ở Papua trước ngày 16 tháng 9 năm 1975, và cha/mẹ là công dân Úc sinh ra ở Úc.
 • không quốc tịch khi sinh ra ở Úc và không được hưởng quốc tịch của một quốc gia khác.
 • bị suy giảm đáng kể hoặc mất vĩnh viễn thính giác, khả năng nói hoặc thị giác.

Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra

Quá trình xử lý đơn đăng ký của bạn sẽ tiếp tục. Bộ Nội vụ sẽ viết thư khi có quyết định về đơn đăng ký của bạn.

Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận và bạn được yêu cầu tham dự buổi lễ nhập tịch, bạn sẽ nhận được thư mời tham dự buổi lễ từ hội đồng địa phương hoặc Bộ Nội vụ. Buổi lễ của bạn sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi đơn đăng ký được chấp thuận. Mặc dù thời gian chờ đợi có thể khác nhau. 

Nếu bạn trượt bài kiểm tra

Bạn có thể:

 • làm lại bài kiểm tra vào cùng ngày nếu có thể.
 • đặt lịch làm bài kiểm tra cho lần khác, đặc biệt nếu bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Việc trượt bài kiểm tra không ảnh hưởng đến thị thực thường trú của bạn hoặc ngăn cản việc bạn sống ở Úc.

nhap-tich-uc-1

Nguồn: immi.homeaffairs.gov.au

Có thể bạn quan tâm:

nhập tịch Úc

Chương trình liên quan

bg-lien-he-japartners
Contact

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều người có được một tương lai mới.

Nếu bạn có nhu cầu muốn lấy thường trú nhân, hay quốc tịch thứ hai... Hãy để chúng tôi giúp bạn!