NEWS

Di trú

Bản tin Visa bulletin tháng 02/2023

USCIS đề xuất tăng phí nộp hồ sơ EB-5

NÓNG: YÊU CẦU CƯ TRÚ 3 NĂM TRƯỚC KHI XIN VISA E-2

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 01/2023

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 12/2022

Điều kiện định cư Úc

Concurrent Filing: Rút ngắn thời gian sở hữu Thẻ xanh

Điểm chuẩn nộp hồ sơ của Đảo Hoàng Tử (PEI)

Bồ Đào Nha cân nhắc kết thúc Thị thực Vàng

Vì sao người khá giả lựa chọn đầu tư định cư nước ngoài?

Vì sao nên làm đầu tư định cư ngay lúc này?

Bản tin visa Bulletin Mỹ tháng 10/2022