HỘI THẢO ĐỊNH CƯ ÚC – CANADA NGÀY 08.01.2020

Hội thảo định cư Úc và Canada vào ngày 08.01.2021 tại văn phòng JA & Partners với sự tham gia của các luật sư hàng đầu thế giới và đại diện chính phủ Úc.