VANUATU ĐẠT KỶ LỤC, PHÊ DUYỆT HƠN 100 ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP TỊCH MỖI THÁNG

Theo báo cáo doanh thu nửa năm của Bộ Tài chính và Kho bạc, doanh thu liên quan đến Chương trình Đầu tư Nhập tịch (CBI) trong giai đoạn sáu tháng đầu năm là mức cao nhất từng được ghi nhận, ở mức 7,01 tỷ Vt (62,6 triệu USD).