NỀN KINH TẾ NEW ZEALAND PHỤC HỒI ĐÁNG KINH NGẠC SAU COVID-19

Nền kinh tế New Zealand đã phục hồi mạnh mẽ sau suy thoái trong quý thứ ba, đạt được phục hồi hình chữ V khi kích thích tài chính và tiền tệ quy mô lớn nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.