DOMINICA GIẢM 25,000$ (HƠN 500 TRIỆU VND) CHI PHÍ ĐẦU TƯ NHẬP TỊCH

Vào ngày 24 tháng 6, Chính phủ của Khối thịnh vượng chung Dominica đã mở rộng giới hạn về ‘người phụ thuộc’ theo Chương trình Công dân theo Đầu tư (CBI).