Về quốc gia Vanuatu

icon tổng quan đất nước diện tích
Diện tích

icon tổng quan đất nước dân số
Dân số

icon tổng quan đất nước gdp
Tiền tệ

icon tổng quan đất nước ngôn ngữ
Ngôn ngữ

Chương trình đầu tư nhập tịch Vanuatu

Nhập Tịch Vanuatu

bg-lien-he-japartners
Contact

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều người có được một tương lai mới.

Nếu bạn có nhu cầu muốn lấy thường trú nhân, hay quốc tịch thứ hai... Hãy để chúng tôi giúp bạn!