TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 HIỆN TẠI

Trong tháng qua, chương trình EB-5 gần như đã thay đổi hoàn toàn. Một vụ kiện tụng quy mô lớn đã làm mất hiệu lực của cải cách quy định toàn diện (ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại). Lựa chọn đầu tư “Trung tâm Vùng” của chương trình EB-5 cũng đã hết hiệu lực. Vậy hiện tại EB-5 sẽ được đầu tư như thế nào? Mức $ 500K sẽ được duy trì đến bao giờ? Nhà đầu tư cần chú ý gì khi nộp đơn EB-5 trong khoảng thời gian này?

Eb5 Can Biet 01

Số phận của chương trình EB-5

Là một trong những chương trình định cư mang lại nhiều giá trị kinh tế nhất cho Hoa Kỳ, EB-5 đã, đang và sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Chương trình được tạo ra trong Đạo luật Nhập cư năm 1990 và ban đầu yêu cầu nhà đầu tư-chủ lao động trực tiếp tạo việc làm cho nhân viên (đây là “EB-5 đầu tư trực tiếp”). Tuy nhiên, đây là lựa chọn đầu tư không quá phổ biến.

Tuy nhiên, vào năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ đã tạo ra “Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư” để khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào một loạt các cơ hội phát triển kinh doanh và kinh tế được tài trợ bởi các tổ chức được chỉ định gọi là “Trung tâm Vùng”. Mặc dù Sở Di trú Mỹ đã bỏ từ “Thí điểm” khoảng 09 năm trước, chương trình thị thực EB-5 Trung tâm Vùng (gọi tắt là“Chương trình RC”) vẫn được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn.

Lần gia hạn mới nhất của Chương trình RC cần phải diễn ra trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Và lần gia hạn này không thành công. Theo đó, các luật sư di trú Mỹ đã gọi đây là “sự mất hiệu lực” của ủy quyền. Trước đó, chương trình RC đã từng mất hiệu lực vào tháng 12 năm 2018 – tháng 1 năm 2019, mặc dù phát sinh trong một bối cảnh rất khác vì việc ủy ​​quyền Chương trình RC gắn liền với luật để tài trợ cho toàn bộ chính phủ liên bang. Luật năm 2018 đã thất bại trong một bối cảnh rất khác và Chương trình RC chỉ được ủy quyền lại khi có áp lực lớn chống lại Nhà Trắng khi các chức năng cơ bản của chính phủ không còn nữa.

Ủy quyền mất hiệu lực hiện tại là trường hợp duy nhất trong lịch sử EB-5 gần đây vì không ràng buộc với bất kỳ luật nào khác hoặc tài trợ phải được thông qua để duy trì hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ.

TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 HIỆN TẠI

EB-5 đầu tư trực tiếp là gì và tại sao đây không phải lựa chọn phổ biến Trung tâm Vùng?

Theo thống kê của Năm tài chính 2020, hơn 91% thị thực được cấp trong chương trình EB-5 ( EB 5 Visa) đã đến tay các nhà đầu tư RC và gia đình của họ. EB-5 đầu tư trực tiếp chưa bao giờ phổ biến ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử gần đây của chương trình. Hãy nhớ rằng “trọng tâm của Chương trình EB-5 là tạo ra việc làm”. Sự khác biệt cơ bản giữa Chương trình RC và EB-5 đầu tư trực tiếp là cách nhà đầu tư có thể tạo ra và chứng minh 10 công việc toàn thời gian cần thiết.

Trong bối cảnh Chương trình RC, một nhà đầu tư có thể được công nhận cho việc tạo việc làm gián tiếp, thường được đo lường bằng “các phương pháp luận hợp lý”, về cơ bản là mô hình kinh tế. Ví dụ: nếu một dự án chi X số USD cho hoạt động kinh tế (ví dụ: xây dựng), thì mô hình của nhà kinh tế học có thể ghi công cho các nhà đầu tư EB-5 của dự án với số việc làm Y. Do đó, tạo việc làm được đo lường bằng việc áp dụng một trong số mô hình kinh tế đầu vào thường được chính phủ chấp nhận. Miễn là Y chia cho 10 lớn hơn số lượng nhà đầu tư EB-5 trong dự án, thì tất cả sẽ mong đợi sự chấp thuận hồ sơ và nhận Thẻ xanh.

Phương pháp tiếp cận khác đối với EB-5 đầu tư trực tiếp, như đã đề cập ở trên. Trong EB-5 đầu tư trực tiếp, khoản đầu tư của nhà đầu tư EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian trong bối cảnh người sử dụng lao động – người lao động, theo đó người lao động được thuê bởi doanh nghiệp EB-5 và phải làm việc tối thiểu 35 giờ/tuần. Tất nhiên, điều này khó mở rộng hơn nhiều và không phù hợp với các ngành phổ biến như phát triển bất động sản, nơi phần lớn lao động được các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giữ lại để xây dựng và quản lý một dự án (ví dụ: kiến ​​trúc sư, tổng thầu).

Ví dụ, hãy nghĩ về một trung tâm mua sắm. Mặc dù một cửa hàng bán lẻ cụ thể bên trong trung tâm mua sắm có thể đủ điều kiện cho EB-5 đầu tư trực tiếp thông qua việc thuê 10 nhân viên bán hàng mới, nhà phát triển trung tâm mua sắm có thể sẽ không thuê bất kỳ ai ngoại trừ quản lý trung tâm thương mại. Việc tạo việc làm bởi người thuê bất động sản và các nhà thầu an ninh hoặc vệ sinh sẽ không được tính cho EB-5 đầu tư trực tiếp vì các nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vào dự án của nhà phát triển không sử dụng công nhân bán lẻ. Những công nhân đó thuộc biên chế của các đơn vị hoàn toàn độc lập.

Khi nào thì chương trình Trung tâm Vùng sẽ hoạt động trở lại?

Cho đến bây giờ, thông tin về chương trình Trung tâm Vùng chưa thật sự chắc chắn đối với cả các luật sư di trú. Thượng viện sẽ họp cho đến ngày 9 tháng 8, sau đó sẽ nghỉ khoảng một tháng. Có một số dự luật ràng buộc với luật ủy quyền cần được thông qua, chẳng hạn như dự luật tài trợ cần được thông qua trước ngày 30 tháng 9. Một số chương trình nhập cư tạm thời khác liên quan đến việc xác minh người lao động, bố trí các bác sĩ nước ngoài đến các khu vực không được phục vụ và liên quan đến các nhân viên tôn giáo cũng sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Ủy quyền lại Chương trình RC trước đây đã được bao gồm trong các chương trình đó và có thể được đính kèm lại.

Luật độc lập cũng có thể có, nhưng những nỗ lực tương tự đã thất bại vào tháng 6 năm 2021 và vẫn chưa rõ liệu những nỗ lực độc lập đó có thể được thông qua sự đồng thuận nhất trí hoặc một cuộc bỏ phiếu sàn hay không.

TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 HIỆN TẠI

Điều gì xảy ra với những đơn đang chờ xử lý?

Các nhà đầu tư EB-5 đầu tư trực tiếp và gia đình của họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc RC mất hiệu lực. Ngược lại, trong thời gian này, các đơn xét duyệt EB-5 sẽ được đẩy nhanh hơn do không còn tồn đọng hồ sơ. Chính phủ cũng đang chấp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư EB-5 đầu tư trực tiếp mới trong mọi bối cảnh.

Hơn nữa, các nhà đầu tư RC và gia đình đã có Thẻ xanh có điều kiện cũng không bị ảnh hưởng. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp Thẻ xanh không có điều kiện theo quy trình thông thường. 

Tuy nhiên, hướng dẫn của chính phủ chỉ ra rằng không có hồ sơ mới nào liên quan đến RC sẽ được chấp nhận để xử lý, ngoại trừ những sửa đổi rất nhỏ đối với việc quản lý Trung tâm Vùng. Điều này không chỉ bao gồm các nhà đầu tư Chương trình RC mới bắt đầu quy trình EB-5 bằng cách nộp đơn I-526 mà còn bao gồm các nhà đầu tư RC đã được chấp thuận đơn I-526 và đang đợi được cấp Thẻ xanh tại Hoa Kỳ, được gọi là “ Điều chỉnh Trạng thái ”.

Việc xét duyệt với các nhà đầu tư có Đơn I-526 được chấp thuận và đang đợi Thẻ xanh tại các lãnh sự quán ở nước ngoài có nhiều viễn cảnh hơn. Bộ Ngoại giao đang báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin thị thực cho đến thời điểm tổ chức các cuộc phỏng vấn nhưng cuối cùng sẽ hủy bỏ các cuộc phỏng vấn vì thị thực hiện không có sẵn.

Về cơ bản, những nhà đầu tư RC có Đơn I-526 đang chờ xử lý hoặc Đơn Điều chỉnh Trạng thái đang bị tạm dừng. Hướng dẫn chỉ ra rằng Chính phủ “sẽ không hành động đối với bất kỳ kiến ​​nghị hoặc đơn đang chờ xử lý nào thuộc các loại biểu mẫu này phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền theo luật định đã hết hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.”

Có đúng là số tiền đầu tư tối thiểu trở lại 500.000 USD/ 1.000.000 USD không?

Có, ít nhất là bây giờ. Quyết định của tòa án trong vụ kiện tại Trung tâm Vùng Behring đã làm mất hiệu lực của các quy định về việc tăng số tiền đầu tư tối thiểu vào tháng 11 năm 2019. Chính phủ đã ban hành hướng dẫn rằng họ sẽ “áp dụng các quy định EB-5 có hiệu lực trước khi quy tắc được hoàn thiện […] bao gồm […] số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn bắt buộc là 1 triệu USD và số tiền đầu tư tối thiểu để đầu tư vào Khu vực việc làm mục tiêu là (TEA) 500.000 USD. ”

>>Xem thêm

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỊNH CƯ MỸ VUI LÒNG LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG JA & PARTNERS

Địa chỉ: Tầng 05, Toà nhà LANT Building, 58 Hai Bà Trưng, Quận 01, TP.HCM, Vietnam

SĐT: 0903 70 82 86 / (028) 3823 70 28

Website: www.dinhcuquocte.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/jaandpartners/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chương trình liên quan

bg-lien-he-japartners
Contact

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều người có được một tương lai mới.

Nếu bạn có nhu cầu muốn lấy thường trú nhân, hay quốc tịch thứ hai... Hãy để chúng tôi giúp bạn!


0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x