Homefed-Dinhcuquocte.com.vn

HOMEFED


Tập đoàn HomeFed là một tập đoàn phát triển bất động sản có giao dịch đại chúng với trụ sở tại Carlsbad, CA (Mã giao dịch: HOFD).

Trong hơn 20 năm, tập đoàn đã phát triển những quy hoạch đô thị tổng thể đạt giải thưởng chuyên ngành, và là chủ sở hữu đất dân cư lớn nhất tại hạt San Diego. HomeFed phần lớn thuộc chủ sở hữu của Tập đoàn tài chính Jefferies, một doanh nghiệp đầu tư đa dạng có giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (Mã giao dịch: JEF).

Cota Vera 4 1024X611 1-Dinhcuquocte.com.vn

Phương châm hoạt động:

  • Sử dụng nguồn vốn đáng kể của tập đoàn để mua tài sản đất có định giá thấp trong thời gian tối ưu của chu kỳ bất động sản.
  • Xác định và thu mua đất đai có giá trị phát triển cao và được bao quanh bởi các trung tâm việc làm, giải trí, giáo dục, và các tiện nghi văn hóa.
  • Tuân thủ nguyên tắc “chọn lựa thi công tốt nhất” trong thiết kế cộng đồng bằng cách nghiên cứu các quy hoạch cộng đồng tiên tiến và tham vấn với các nhà hoạch định đất đai, kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư và tư vấn môi trường hàng đầu trên thế giới.
  • Tiến hành kinh doanh minh bạch trong việc tuân thủ trách nhiệm với tư cách là một tập đoàn giao dịch đại chúng. HomeFed có mức độ minh bạch hiếm có trong ngành phát triển cộng đồng và được chính quyền thành phố, đối tác và khách hàng mua nhà đánh giá cao.
Cota Vera 03-Dinhcuquocte.com.vn

Các giải thưởng:

  • Giải thưởng “Quy hoạch đô thị của năm” của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng toàn quốc.
  • Giải thưởng “Quy hoạch cộng đồng/đô thị của năm” của Hội nghị Nhà Xây dựng PCBC/Khu vực Thái Bình Dương.
  • Giải thưởng “Quy hoạch đô thị của năm” được tài trợ bởi Hiệp hội Ngành xây dựng Miền Nam California.
  • Giải thưởng “Hiệp hội của năm” của Chi hội San Diego thuộc Viện Hiệp hội Cộng đồng.
  • Giải thưởng “Khu đô thị dân cư mới tốt nhất” bởi Hội đoàn San Diego-Tribune.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *