DỰ ÁN EB-5 JEFFERSON TERMINAL GIAI ĐOẠN 02

Dự án EB5 được Tổng thống Donald Trump ủng hộ

Xem dự án →

DỰ ÁN EB-5 HALL OF FAME VILLAGE GIAI ĐOẠN 02

Dự án EB5 được Tổng thống Donald Trump ủng hộ

Xem dự án →

DỰ ÁN BIG RIVER STEEL EB-5 NHÀ MÁY THÉP (ĐÃ HẾT SUẤT)

Dự án EB5 được Tổng thống Donald Trump ủng hộ

Xem dự án →

DỰ ÁN EB-5 KHÁCH SẠN JOSEPH NASHVILLE HOTEL (ĐÃ HẾT SUẤT)

Joseph Nashville là khách sạn được vận hành theo tiêu chuẩn của Marriott International. Dự án đã hoàn thành việc xây dựng và hiện đã …

Xem dự án →