NEWS

PEI

Đảo Hoàng Tử công bố điểm tháng 06.2023

Đảo Hoàng Tử công bố điểm tháng 05.2023

Điểm PEI tháng 04/2023: Tăng 20 điểm

Điểm PEI tháng 03/2023: Thấp nhất lịch sử

Tìm hiểu về chương trình đề cử tỉnh bang Canada (PNP)

Điểm chuẩn nộp hồ sơ của Đảo Hoàng Tử (PEI)

ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG PEI (CANADA) VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ Ở MỨC THẤP KỶ LỤC

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẢO HOÀNG TỬ (PEI)

ĐIỂM XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐẢO HOÀNG TỬ (PEI) VẪN Ở MỨC THẤP KỈ LỤC

PEI (CANADA) ĐÃ THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 CHO 60% CƯ DÂN

ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PEI) TĂNG 5 ĐIỂM XÉT DUYỆT CẤP THƯ BẢO LÃNH

Những trường đại học hàng đầu tại đảo Hoàng Tử PEI (CANADA)