06.1-Dinhcuquocte.com.vn

TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐƠN I-526 CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐỊNH CƯ MỸ NĂM 2021

Đơn I-526 chính là bước đầu tiên để bắt đầu quy trình EB-5 với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Nếu USCIS ra thông báo chấp thuận đơn I-526, nhà đầu tư được coi là đủ điều kiện để nhận thị thực EB-5. Đối với năm 2021, đây là giai đoạn chứng …

TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐƠN I-526 CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐỊNH CƯ MỸ NĂM 2021 Read More »