dublin 1-dinhcuquocte.com.vn

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DUBLIN TĂNG VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHẤT KỂ TỪ NĂM 2015

Hoạt động kinh doanh phục hồi ở Dublin trong quý thứ hai, tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ những tháng cuối năm 2015 khi các hạn chế của Covid-19 được nới lỏng và nền kinh tế đã khởi động trở lại.