NỀN KINH TẾ CANADA PHỤC HỒI NGOẠN MỤC GIAI ĐOẠN ĐẦU NĂM 2021

Canada có thêm 303.100 việc làm trong tháng 3, gấp ba lần so với các nhà kinh tế dự đoán, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của quốc gia này đang trên đà hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch.