5 CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CANADA HÀNG ĐẦU NĂM 2021

Công dân nước ngoài hy vọng nhập cư vào Canada vào năm 2021 sẽ có thể tham khảo 5 chương trình nhận thường trú nhân sau khi các hạn chế biên giới Covid-19 được dỡ bỏ.