TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH SÍP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19?

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, đầu tư quốc tịch Síp vẫn được nhiều nhà đầu tư. Sau đây là một số quyền lợi của sở hữu hộ chiếu Síp.